به نام نگارنده زیبایی‌ها

همه ما زمانی که می‌خواهیم تغییری در زندگی خود ایجاد کنیم چه مثبت و چه منفی باید ساختاری جدید ایجاد کنیم و ازآنجایی‌که ما در کنگره در حال حرکت از ضد ارزش‌ها به‌طرف ارزش‌ها هستیم پس ساختاری که ایجاد می‌کنیم هم باید ساختاری مثبت باشد مثلاً در ساختار جدید ما باید جایی برای مصرف مواد مخدر،دروغ،غیبت و ... نباشد.

منبع : درمان و رهایی |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی منبع : |مقاله نویسی
برچسب ها : ساختاری ,ایجاد ,باید ساختاری ,ایجاد کنیم